Catatan UTS Kelas XI TKJ Agama


•iman menurut bahasa adalah mempercayai atau membenarkan.
•iman menurut instilah ialah diyakini dengan hati yang diucaplan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan (merupakan satu kesatuan)
•pengertian rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki laki yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut.
•sifat sifat yang wajib dimiliki rasul : siddiq = benar, amanah = amanat, fathonah = cerdas, tabligh = menyampaikan wahyu.
• contoh perilaku beriman kepada rasul 1. percaya dan meyakini keberadaannya 2. mencontoh tingah laku dan perilaku rasul.
• ulul azmi artinya orang yang dimiliki kesabaran atau keteguhan hati yang tinggi rasul yang memiliki gelar ulul azmi.
diantaranya yang mempunyai gelar ulul azmi : 1. nabi nuh A.s 2. ibrahim a.s 3.musa a.s 4.isa a.s 5. nabi muhammad s.a.w
•fungsi rasul adalah menyampaikan amanat dari allah/ketauhidan.
contoh perilaku seorang mukmin,yang beriman antara laain sebagai berikut : 1.berkomitmen melaksanakan rukun islam dengan sempurna.
2.melaksanaka perintah Allah SWT yang dimulai dari bangun tidur sampai takan tidur lagi.
3.menjauhi semua perbuatan yang dilarang oleh ALlah.
4.mentaati risyallah yang dibawa oleh rasul.
5.melaksankan seruan rasul untuk beribadah hanya kepada allah dan menjauhkan diri dari segala sikap serta perilaku sirik.
• taubat menurut bahasa ialah kembali
• taubat menurut istilah ialah kembali mendekati pada allah setelah menjauh dari-Nya.
•syarat syarat bertaubat : • sebab.jenis,kadar (bilangan),kaifiyah 9cara),waktu,tempat.
•roja artinya berharap.
•hikmah merupakan kesempurnaan diri manusia dengan mengambarkan segaka urusan dan membenarkan segala hakikat baik bersifat teori maupun praktik menurut kadar kempampuan manusia.
•taubat berarti kembali maksudnya kembali dari perbuatan maksiat kepadat patung dan taat kepada allah swt
•zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi orang yang bernafas pada tanggal 1 syawal dan diberikan kepada parkir miskin khususnya orang yang tidak mempunyai makanan pada
tanggal 1 syawal,waktu pelaksaan pemberian dari mulai masuk tanggal 1 syawal (magrib takbiran) sampai (sebelum melaksanakan shalat ID) dengan jumlah 2,5 liter makanan pokok.
comments powered by Disqus